Arena Overøye

Webkamera
Webkamera Arena Overøye
Alpepass

Velkomen til Arena Overøye!

Opningstider i påska 2015.

Arena Overøye vil halde ope alle dagar frå og med laurdag 28. mars til og med 2. påskedag frå kl 10.30 til kl 16.30. Det blir ikkje kveldskøyring i denne perioden.

Ver og føre: Blir oppdatert kvar dag minimum 1 time før oppstart.

I dag 28. mars 2015 kl 07.10: Skya, opphaldsver, vindstilt, 2 grader.
På garden Overøye er snødjupna no 70 cm.

Generelle opningstider:
Laurdag og søndag: kl 10.30 - kl 16.30.
Kveldskøyring tirsdag og fredag: kl 18.00 - kl 21.00.

Vermelding frå yr.no

Skiinfo

Sunnmørsposten Lokalguiden

Stordal Fjellservice Løypemaskinen

Kontakt: post@stordalalpinsenter.no
Mobil: 90700903 / 90719011


Arena Overøye køyrer for fullt
Kristian Almås  - 17.01.2015

Snødjupna i Overøye er no godt over 1 meter. Alle trekka kom i full drift før jul, og aktiviteten i bakkane har vore stor. Allereie no har billettinntektene for skisenteret passert det som vart sluttresultatet for fjoråret. Med dei snømengdene som vi no har, ser dette ut for å bli ein lang og god sesong.
Utfartsområdet frå og med Almåslia til og med Fokhauglia er under stadig utvikling. Stordal kommune har investert vel 30 millionar kroner i vassverk og kloakkanlegg for hytteområda, og desse anlegga er no delvis tekne i bruk. Midt i dette store rekreasjonsområdet ligg Arena Overøye.


I Stordal kan du gå på ski i helga
Kristian Almås  - 11.12.2014

Stordal Fjellservice har køyrt opp løyper i Langsæterområdet, og snødjupna der er no om lag 40 cm. Sjå elles:http://skisporet.no/moreogromsdal/stordal . Vermeldingane tilseier at snøen blir liggande - og ikkje nok med det – det kjem truleg meir snø med det første. Lysløypa frå Overøye til Puskebrua er om lag 2 km, men i dagslys kan du også gå andre stader på den snøen som no er komen.

Bildetekst:
Her kryssar lysløypa vegen ved Kvitlebrua


Snøen let vente på seg
Kristian Almås  - 02.02.2014

Akkurat på denne tida i fjor kom Arena Overøye i drift for fullt. Det var då nok snø slik at heile anlegget kunne opnast. I dag vert det meldt om stor aktivitet i dei trekka som er opne, men T-tekket og Pomatrekket står på grunn av snømangel.

For langrennssporten er situasjonen betre. I Langsæterområdet finst det bortimot 4 km med godt preparerte langrennsløyper. Ved hjelp av fresen på løypeleggingsmaskinen greier Stordal Fjellservice altså å halde eit langrennsspor i god stand sjølv under vanskelege ver- og snøforhold.

I dag arrangerer Stordal Idrettslag langrenn i dette området.

Bildetekst:
Bildet vart tatt 15. januar i år. Sola stod då lavt på himmelen men har stige mykje sidan det. I dette området finst det preparerte langrennsløyper.


Skredseminar
John Kristian Hjelle  - 22.12.2013

23 - 26 januar vert det arrangert skredseminar ved Arena Overøye.

Les meir under Fasilitetar/Skredseminar --> Snarvei


Silkeføre i november
Kristian Almås  - 20.11.2013

Det har kome 20 cm tørr, fin snø i Overøye. Dette er sjølvsagt ikkje nok til at alpinanlegget kan opnast, men du kan få ein fin skitur i lysløypa frå Overøye til Puskebrua på denne snøen.
I løypetraseen er det gjort eit grundig og godt arbeid slik at underlaget er tørt og slett. Derfor er 20 cm tilstrekkeleg. Dette er altså ei lysløype, og dersom lyset er slått på, kan du gå der etter at det har blitt mørkt.

Bildetekst: Silkeføre i november
Foto: Kristian Almås


Snart snø....
John Kristian Hjelle  - 01.11.2013

Det nærmar seg raskt ein ny og fartsfylt sesong ved Arena Overøye.

Allereie denne helga startar vi opp med sal av sesongkort - med 10% rabatt fram til 01.12.2013!
Det vert anledning til å kjøpe sesongkort laurdagar og søndagar mellom klokka 11:00 og 16:00, alle helger i november.
Eller du kan ringe for avtale! Ring 90700903.

Salet skjer frå billettbua på Arena Overøye.


Sesongslutt 2013
Kristian Almås  - 18.04.2013

Sesongen starta 3. februar, og vart avslutta 14. april. Samanlikna med sesongen 2011/2012 vart denne sesongen ein heil del kortare, men ikkje mindre vellykka. Snøforholda var gode gjennom heile sesongen, og storparten av tida var det stabilt og godt vinterver. Berre ein einaste dag var trekka stengde på grunn av veret. Det var laurdag 2. mars. Skisenteret har følgt dei vanlege opningstidene og dessutan halde ope også i vinterferien, påskeferien og mange dagar då skular har avvikla sine skidagar.

Arena Overøye disponerer no godt og driftssikkert teknisk utstyr, og anlegget har ikkje hatt nemneverdig driftsstans på grunn av tekniske feil. Alle kan sjå tilbake på ein god sesong utan alvorlege ulykker av noko slag. Endå om dette vart ein kort sesong, kan Arena Overøye vise til besøkstal og driftsinntekter på høgde med sesongen 2011/2012.
Arena Overøye vil takke alle brukarane for ein flott sesong. Takka går også til dugnadsgjengen, sponsorar og andre som har hjelpt til med å halde anlegget i gang.

Bildetekst: Ny orienteringstavle ved Arena Overøye
Foto: Kristian Almås


Påska 2013
Kristian Almås  - 01.04.2013

Vi skal berre slå fast at dette har vore ei vellykka påske med omsyn til besøkstal ved Arena Overøye. Langfredag vart det sett ny rekord, og talet på gjester var då rundt 1500. Høgt besøkstal kan i stor grad forklarast utifrå dei svært gode ver- og føreforholda vi har hatt i det siste, men dette er ikkje heile forklaringa. Det skjer stadig utbygging i alpinanlegget og turområdet. Det kan nemnast at det denne sesongen har vore opning både av ny lysløype og av den nye Hau-Pebrua. Slike ting aukar kvaliteten på turtilbodet i området, men det har også ringverknader til alpinanlegget. Mange private hytter er under bygging i dei nye hyttefelta, og det har same verknad.

Bildetekst: Ved Varmestova 2. påskedag 2013
Foto: Kristian Almås


                        Admin                                                             Arena Overøye (C) 2009-2011        6250 Stordal       post@stordalalpinsenter.no       Tlf.: 90 70 09 03
 SAMARBEIDSPARTNARAR 

Westregruppen
Pedro Eiendom
Aalesund Bygg
Busengdal Transport
Sparebanken Moere
Blaatind
YIT
Stordalshallen
Rask Bygg
Hevad AS